Vítejte v Mateřské škole Jeřmanická

Vítám vás po prázdninách a už se na vás moc těšíme!

Vaše stonožka Anežka

Kolotoč - Hra pro děti
 

 

POPRVÉ V MŠ (1. 9. 2021) – adaptace dětí

Vážení rodiče, naše milé dětičky,

jsme si vědomy, že vstup každého dítěte do MŠ patří k významným událostem v životě dítěte i celé rodiny. Dítě přestává být středem dění ve své rodině a stává se součástí nového kolektivu.

Adaptace:

  • Pokuste se v prvních dnech nástupu do školky zvolit pobyt v MŠ kratší s postupným prodlužováním. Rády se s Vámi předem domluvíme na plánu zvykání pro Vaše dítě. Své dítě si, pokud možno, vyzvedávejte po obědě, zvláště v prvních dnech.
  • Vysvětlete mu, že jej máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas či s ním nechcete být doma, ale že každý má své povinnosti – když jsou rodiče v práci, dítě je v bezpečí v MŠ se svými kamarády.
  • Používejte stejné rituály – voďte děti do MŠ ve stejný čas, sdělte mu čas, kdy jej vyzvednete, hlavně neslibujte nesplnitelné – říkejte dětem pravdu o době vyzvedávání z MŠ.
  • Rozlučte se krátce – zbytečně nestresujte sebe, ani dítě, a hlavně komunikujte s paní učitelkou (možná se dozvíte, že když ze školky odejdete po srdceryvné drásající scéně, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát).
  • Povídejte si s dětmi o tom, co dělalo ve školce, pozitivně jej motivujte (podporujte jeho pěkné zážitky ze školky, společně oceňte a potěšte se výrobky, které pro vás vaše ratolesti vyrobily).

První den ve školce:

- seznamy dětí budou umístěny na dveřích do tříd/šaten

- v šatně a ve třídě na vás a vaše dítě budou čekat paní učitelky

  • Paní učitelka v šatně vám a vaší ratolesti ukáže skříňku a značku a zodpoví vám vaše případné dotazy.
  • Z důvodu současné situace může dítě do MŠ doprovázet jen jedna osoba.
  • před předáním dítěte do třídy vyplňte prosím Prohlášení o bezinfekčnosti.docx (12757) a nebo si jej přineste již vyplněný s sebou
  • Dítě před vstupem do třídy předáte paní učitelce ve třídě, která provede ranní filtr.

pokud víte, že Vaše dítko 1. září 2021 do MŠ nepřijde (nemoc, dovolená či jiné rodinné důvody), je nutné ho nejpozději do 8hod. telefonicky omluvit

 

Velmi se na Vás a vaše dítka těšíme!

Vaše paní učitelky

 

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na  webové stránce školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

Mateřská škola Jeřmanická

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz