AKTUALITY

PRAVIDLA PRO VSTUP DO MŠ

PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Od 1. 9. 2021

Příchod do MŠ

·        Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce /vždy s respirátorem/ či jiná doprovodná osoba, v šatně mohou být současně maximálně 3 doprovodné osoby s dětmi (1 dítě + pouze 1 doprovodná osoba). Vstup do MŠ s kočárky zakázán! Totéž platí pro sourozence, kteří nenavštěvují naši MŠ.

·        Do MŠ přivádějte pouze děti zcela zdravé, rovněž doprovázející osoby nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění.

·        Ihned po vstupu do šatny následuje desinfekce rukou a dodržování respirační hygieny (distanční odstup).

·        Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor šatny, kde se doprovod zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou (pro modrou třídu je vstup omezen na šatnu a schodiště ke třídě). 

    Před předáním dítěte vyplníte Čestné prohlášení_ návrat z dovolené.docx (13388) o dodržení režimu po návratu ze zahraničí. Můžete si vytisknout a přinést již vyplněné a podepsané.

    Po převlečení dítěte a uložení věcí do skříňky odvede doprovodná osoba dítě ke dveřím třídy, kde vyčká na příchod učitelky (u dveří modré třídy bude na parapetu umístěn zvonek).

·        Poté bude následovat RANNÍ ZDRAVOTNÍ FILTR:

·        Měření teploty

·        Předání informací mezi učitelkou a doprovodnou osobou

·        V případě příznaků respiračního onemocnění nebude dítě do kolektivu přijato! V případě alergie či astmatu je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, aby nedošlo k záměně s příznaky onemocnění Covid – 19.

·        Děti budou po dobu pobytu v MŠ důsledně dodržovat osobní hygienu používáním antibakteriálních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Předávání dětí odpoledne

·        Pokud budou děti ve třídách, platí stejný způsob předávání jako ráno. Rodiče dětí z modré třídy zvoní na zvonek třídy dle instrukcí na vstupních dveřích. Po 16,00 hodině se do červené třídy z organizačních důvodů přesunou i zbývající děti z třídy žluté.

Při odpoledním pobytu dětí venku na zahradě platí následující pravidlo:

·        Po vstupu na zahradu vyčká osoba vyzvedávající dítě na vymezeném, zřetelně označeném místě.

 
 
25. 8. 2021

Vážení rodiče,

z důvodu VYHLÁŠKY ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů jsme nuceni od 1. 9. 2021 zvýšit cenu za stravné dětí v MŠ:

 

věk

 

svačina

oběd

svačina

Celkem/den

Celkem/20 dní

3-6 let

celoden

8

23

8

39

780,00 Kč

3 – 6 let

poloden

8

23

0

31

620,00 Kč

7 let

celoden

9

25

8

42

840,00 Kč

7 let

poloden

9

25

0

34

680,00 Kč

 

Své příkazy na bance si zatím neupravujte, v září po nástupu  vašeho dítěte do MŠ dostanete upravené částky na lístečku, poté si změníte příkazy k úhradě

vyhláška ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 1072005 Sb., o školním stravování.pdf (973198)

Informace pro školy - režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE).
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE).

Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.

Informace pro školy a školská zařízení_13. července 2021 (1).pdf (212509)

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz