Červená třída 

Vítáme všechny nové kamarády v naší třídě. Celým rokem vás budou provázet třídní učitelky:

Šerberová Eva, Kancová Miroslava a naše kamarádka Stonožka Anežka

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hlášky dětí z červené třídy:

 • Holčička na vycházce kolem oveček - p. učitelko, ty ovečky mají na sobě pletenou nit!
 • Chlapeček v šatně při oblékání - p. učitelko, já mám krátkou rukávu!

Co by se děti měli naučit

Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, další rozvíjení jeho dovedností a vědomostí, adaptace dítěte na nové prostředí. Zaměřujeme se především na rozvoj a upevňování sebeobslužných činností a dovedností, spolupráce v kolektivu. Výchovně vzdělávací činnost je naplňována formou her v tematických týdenních (dle potřeby i delších, předem jsou vyvěšovány v šatnách dětí – co děláme)) blocích, které jsou přizpůsobovány momentálním a konkrétním dovednostem a schopnostem dětí. Součástí týdenních bloků, jsou i cvičení s prvky jógy, které pomáhají dětem k celkovému zklidnění těla a upevňování soustředění, správnému dýchání. Dále také bubnování, které rovněž pomáhají k uvolnění celého organismu, působí jako logopedická prevence.

Konzultační hodiny – individuální dle ústní dohody s třídními učitelkami

 

Pravidla třídy:

Srdíčkové - všechny děti jsou kamarádi, bez rozdílů 

Kytičkové  - staráme se o všechny rostliny a necháváme je volně růst

ručičkové  - učíme se naslouchat. Když kamarád mluví, potichu posloucháme

hračkové  -  všechny hračky mají své místo, hračky neničíme, jsou pro všechny kamarády

měsíčkové   - učíme se odpočívat a relaxovat, respektujeme, že odpočívají kamarádi       

 

Organizace dne

6,30 – 9, 00 hod.

Příchod do třídy, individuální činnosti, ranní činnosti dle tematických celků a volby dětí, komunikativní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina

 

9,00 – 12,25 hod.

 

 

12,15 -12,30 hod.

 Řízená činnost dle tematických celků, pobyt venku dle tematických celků, individuální činnost, sebeobslužné činnosti, hygiena, oběd

Vyzvednutí dětí po obědě

12,25 – 16,30 hod.

 Sebeobslužná činnost, hygiena, odpočinek na lůžku, individuální činnosti pro děti s menší potřebou odpočinku, svačina, odpolední činnosti dle tematických celků a volby dětí, využití zahrady MŠ, logopedická prevence

Spolupráce s rodiči:

Velký důraz klademe na individuální přístup a úzkou komunikaci s rodiči. Rodiče mají možnost po dohodě s třídními učitelkami navštívit třídu a jakýmkoliv způsobem se zapojit do dění v ní. Rodiče mají možnost podpořit veškeré akce třídy, ať již sponzorskými dary formou drobných dárků, nebo kopírováním, drobnými opravami či pomoci při organizaci akcí.

V letošním roce plánujeme tyto akce:

Třídní schůzky s rodiči (2x ročně)

Focení dětí na MŠ – vánoční, jarní

Barevný týden

Vánoční besídka

Karneval

Jarní tvoření s rodiči

Pálení čarodějnic

Besídka ke Dni matek

Den dětí

Návštěva hasičské zbrojnice

Celodenní výlet

Sportovní odpoledne s tatínky – Chata Pláně

Akce jsou flexibilní, vždy záleží na momentálních schopnostech a zdravotním stavu dětí.

Celoroční projekty

„ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU“

Tento projekt vychází z celorepublikového projektu „ Celé Česko čte dětem“. Vedeme tak děti k pozitivnímu vztahu ke knize, rozvíjíme jejich fantazii a rozumové dovednosti.

PRAVIDLA:

 • Během září si děti vytvoří hlavičku Stonožky Anežky
 • Každý měsíc bude mít každá rodina k dispozici 1článek (tělíčko) do kterého vypíše názvy knih nebo pohádek, které četli a dané „tělíčko přilepí ke své stonožce. 1 tělíčko-1měsíc
 • Minimální počet stránek je 20 z knihy na pokračování, nebo 2-3 pohádky za měsíc
 • Na konci šk. roku bude mít každá stonožka ideálně 9 článků svého těla, za které budou všechny zúčastněné děti /rodiny/ odměněny.

„ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ“

Cílem projektu je upevňování mezilidských vztahů, vzájemné komunikace MŠ - rodina, rodina - dítě, dítě - MŠ, dále o rozvíjení komunikačních schopností dětí, sociálního začlenění a pozitivního emočního cítění.

PRAVIDLA:

 • Každá rodina si „rezervuje“ víkend se Stonožkou Anežkou (nejpozději však pondělí před následujícím víkendem)
 •  Na daný víkend /státní svátek/ si dítě vezme Stonožku Anežku na návštěvu domů
 • V pondělí po „rezervovaném“ víkendu nebo po st. svátku se vrátí Stonožka Anežka do MŠ a v rámci komunikativního kruhu dítě poví své zážitky a pocity
 •  Úkolem každé rodiny je zdokumentovat daný víkend, a to formou krátkého písemného vyprávění a obrázku (celkový formát min. A4), který bude následně vložen do kroniky
 •  Za daný víkend získá rodina 10 knoflíků do své pokladničky. Pokladničky jsou umístěny u vstupu do třídy
 • Rodiny si mohou brát Stonožku Anežku na návštěvu opakovaně

„DĚTI DĚTEM“

Projekt vychází ze ŠVP PV MŠ Jeřmanická, kdy se MŠ snaží spolupracovat s různými organizacemi a snaží se o rozšiřování další spolupráce.

V rámci tohoto projektu budou děti z Červené třídy spolupracovat s MŠ Francova Lhota, okr. Vsetín

PRAVIDLA:

 • Během října odejde motivační dopis z obou MŠ psaný kmenovou učitelkou pro děti spřátelené MŠ se žádostí o přátelskou komunikaci a poselstvím k průběhu nového školního roku pro děti
 • Minimálně 1x za 2 měsíce odešlou děti do spřátelené MŠ dopis, obrázky, video, email…. s pozdravy a popisem svého života a akcí v MŠ.
 • Témata ke komunikaci: -  běžný život v MŠ

- akce pořádané v i mimo MŠ

- slovní hříčky, přebrepty a vtipné glosy,

- fotky, kreslené obrázky

 • Na konci školního roku odešlou děti kamarádům, jako poděkování „odměnu“ ve formě vlastnoručně vyrobených diplomů, medailí, …… případných drobných dárečků

 Specializované poradenství:

 • Pedagogicko psychologická poradna:

Truhlářská ul. 3, Liberec 2, tel:482 710 517, 485 113 006

 

 • Specálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči:

E.Krásnohorské 921, Liberec 14, tel: 482 416 440 – 1 (volat pátek dopoledne)

 

 • Klinická logopedie POKEC s.r.o. , Masarykova 699/9, Liberec

Mgr. Veronika Sládková, tel. 771 150 888

Mgr. Zdenka Janoušková, tel. 606 547 105

Mgr. Berenika Pajkrtová, tel. 771 144 888

Mgr. Kateřina Černá, tel. 606 174 158

 

 • Logopedie Krajská nemocnice Liberec

Mgr. Rossmanová, tel. 485 312 600

Mgr. Hana Nováková, tel. 485312718

 

 • Ostatní

PaedDr. M.  Jancíková, tel. 605 230 152, areál Jedličkova ústavu Liberec

Mgr. H. Vacková, tel.775 293 332, Nám. Českých bratří 25/14, Liberec

Mgr. Mlčovská,  tel.485 122 402, 603 516 721, Letná134/33, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz