Školní rok 2020 - 21

PROSINEC - ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 30. 11. –  4. 12. 2020

      Seznámení s básní „Mikuláši, andílku“

      Píseň „S čerty jsou i žerty“ - nácvik písničky pro Mikuláše

      4. 12. 2020 - ČERTÍ REJ V MASKÁCH – nadílka s Mikulášem 

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 7. 12. – 18. 12. 2020

     15. 12. 2O20 – „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 21. 12. – 23. 12. 2020

      Pokus o dramatizaci vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo

      Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních

      citových prožitků

      Opakování všech známých písní se zimní a vánoční tematikou

      Prodloužená vycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro zvířátka – dle možností a počasí

CVIČENÍ S JOGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení, upevňování správného držení těla, cvik – beruška, motýlek

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – uvolňovací cviky mluvidel, klást důraz na správnou výslovnost a  artikulaci, upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g

PROJEKTY TŘÍDY                        

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ – dle harmonogramu si berou děti a rodiče Anežku domů na předem domluvený víkend

 CO NÁS ČEKÁ

 • 4. 12. 2020 – „ČERTÍ REJ“
 • 15. 12. 2020 – VÁNOČNÍ VESELICE v MŠ
 • Prodloužená ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností
 • Návštěva centra Liberce – vnímání atmosféry vánočního města, návštěva výstavy na radnici „Vánoce očima dětí“ – dle možností
 • návštěva výstavy betlémů - kostel Rochlice

Listopad 2020 – STONOŽKA ANEŽKA A MY

Naše cíle: Všímáme si barevnosti života kolem sebe, pěstovat návyky zdravého stravování, umět využívat všechny smysly, uvědomění si soudržnosti člověka a přírody, přijatelnou formou seznámit děti se zrozením a vývojem života

Témata:

1) Proletíme duhou (Barevný týden)   - Každé dítě přijde v daný den oblečené v dané barvě dne:

Pondělí – modrofialové

Úterý – žluté

Středa – zelená

Čtvrtek – bilý

Pátek  - červený

2) Anežka zná své tělo- vím, co jím- vaříme šípkový čaj

- Hudební hrátky – Rádio

 

3) Anežko, kde jsem se tu vzal?

– píseň „Človíček“

- PH „Vajíčko“

 

4) Kouzelných 5 smyslů

– hrátky se zvukem – zvukové pexeso

- pečeme bramborové placky

- kouzelná krabička

Cvičení s prvky jogy :

-upevňování správného dýchání ve všech polohách

-cvik – Strom ve větru, Zajíček

 

Projekty:

1) Čteme se stonožkou Anežkou – připevnit druhý článek

2) Děti dětem – nahrání videa pro děti ze spřátelené školky

3) Anežka na návštěvě – pokračujeme v „pronájmu“ Anežky na víkend. Za každý víkend a následnou písemnou práci získává rodina 10knoflíků

 

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL STONOŽKY ANEŽKY: 1knoflík za každý den, kdy přijde dítě v dané barvě  v týdnu PPROLETĚT DUHOU  -  viz nástěnka třídy

 

Říjen 2020

Téma: MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

§  Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě

§  Seznámení dětí se znaky podzimního období

§  Rozvoj hrubé i jemné motoriky

§  Učit se mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

1.      PLODY PODZIMU V LESE – 29. 9. – 2. 10. 2020

·         Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“

·         Poslech a pokus o dramatizaci pohádky „Paleček a jeho kamarádi“

·         Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“

2.      DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ – 5. 10. – 9. 10. 2020

·         Seznámení s říkankou „Drak“

·         Upevňování písně „Skřítci Podzimníčci“ – porozumět textu

3.      ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 12. 10. – 16. 10. 2020

·         „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci

·         Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na rytmické nástroje

4.      JAK JE DLOUHÝ ROK – KAM UTÍKÁ ČAS – 19. 10. – 23. 10. 2020

·         Seznámení s novou písní „TRPASLÍCI“ – učit se vytleskávat rytmus

·         Rozvoj mluvních dovedností, hra na hádanky, rytmizace slov – seznámení s říkankou „Podzim“

5.      VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA – 26. 10. – 30. 10. 2020

·         Dlabání dýně – seznamování s českými strašidly

·         Diskotéka pro strašidla – improvizovaný pohyb na reprodukovanou hudbu

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  - uvolňovací cviky pro rty a jazyk

JOGA

·         Seznámení s relaxační hudbou a s motivační básní

·         Nácvik správného dýchání

·         Učit děti vnímat svoje tělo

BUBNUJEME CELÝ ROK

·         Seznámení s bubínky, s pravidly hry na ně – reakce na zrakový signál

·         Seznámení a nácvik základních úderů

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit první článek těla stonožky Anežky (vzhledem k situaci Covid-19 nemohou rodiče vstupovat do třídy), na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Odeslání motivačního dopisu pro děti spřátelené MŠ s žádostí o přátelskou komunikaci

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Možnost rodičů si „zarezervovat“ stonožku Anežku na některý z následujících víkendů.  V daný víkend si odnesou jejich děti stonožku domů a budou s ní sdílet – i písemně – všechny jejich plánované aktivity

ODPOLEDNÍ SPOLEČNÉ TVOŘENÍ S RODIČI  - informace na nástěnce u ČT – „Podzimní variace z přírodnin“

Během týdne od 12. 10. – 16. 10. 2020 – polodenní výlet k veseckému lesu – „ZAMYKÁNÍ LESA“ – informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

Úterý 13. 10. 2020 od 9,00h – „ LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA“ na MŠ – divadlo „Rolnička“ - 

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

Cíle:  Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole.

Témata:

 

1) Stonožka Anežka všechny vítá

 • Seznámení s prostředím a kamarády
 • Básnička komunikativního kruhu: Velké kolo uděláme

2) Anežka průvodkyní školičkou

 • Píseň – Trpaslíci ,  Pojď za námi

3) Plody podzimu na zahradě

 • PH – Pan čáp ztratil čepičku
 • Kimova hra – Koš ovoce

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda

 • Báseň – Brambora
 • Zdravá 5 – příprava zeleninového salátu

Projekty: Všechny projekty třídy budou realizovány od října. Rodiče budou informováni na třídních schůzkách, na nástěnce třídy a osobně třídními učitelkami.

 

Celý měsíc září je adaptační, jak ze strany dětí, rodičů tak i třídních učitelek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz