GDPR

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

POVINNÉ INFORMACE:

Pověřenec (DPO): 

Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon + 420 725 980 725, e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • poskytování informací a poradenství správci, monitorování souladu správy osobních dat  s GDPR,
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
  • spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOZ),
  • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán

Pracovně právní vztah DPO ke správci údajů: dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou.

Správce osobních údajů: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou a vybraní zaměstnanci školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH  A JINÝCH ÚDAJŮ:

A. OSOBNÍ ÚDAJE:

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy, exekuce

B. CITLIVÉ ÚDAJE

B1 DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

B2: RODIČ DÍTĚTE:  žádné

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

C. PŘEHLED ČINNOSTÍ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S NAKLÁDÁNÍM S NIMI

 

MATRIKA - Prehled zpracovani osobnich udaju.pdf (235048)

BOZ-Prehled zpracovani osobnich udaju.pdf (124428)

PRUBEH VZDELANI-Přehled zpracování osobních-údajů.pdf (244300)

ZAPIS - Prehled zpracovani osobnich udaju.pdf (134849)

Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v podřízených organizacích.xlsx (17071)

 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ:

  • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
  • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
  • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
  • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
  • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
  • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

FORMULÁŘE:

Informace pro spolupracující subjekty školy.pdf (185675)

RODICE - informovany souhlas zpracovani osobnich udajů.pdf (240929)

ZAMESTNANEC - informovany souhlas zpracovani osobnich udaju.pdf (235191)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz